Godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Följande nämnder är godkända:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Fax: 08-508 860 01
Webb: www.arn.se Länk till annan webbplats.
E-post: arn@arn.se

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Turebergs allé 2
191 62 Sollentuna
Tel: 08-120 189 30
Webb: www.frn.se Länk till annan webbplats.
E-post: frn@frn.se

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 30
Webb: www.forsakringsnamnder.se Länk till annan webbplats.
E-post: info.fnr@forsakringsnamnder.se

Personförsäkringsnämnden

Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 30
Webb: www.forsakringsnamnder.se Länk till annan webbplats.
E-post: info.pfn@forsakringsnamnder.se

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd

Box 27321
102 54 Stockholm
Tel: 08-459 03 00
Webb: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden Länk till annan webbplats.
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd

Förbundsdirektör Ulf Lernéus
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm
Tel: 08-556 811 80
Webb: www.begravningar.se Länk till annan webbplats.
E-post: info@begravningar.se

Trafikskadenämnden

Box 24048
10450 Stockholm
Tel: 08-522 787 00
Webb: www.trafikskadenamnden.se Länk till annan webbplats.
E-post: info.tsn@trafikskadenamnden.se

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Behörig myndighet för alternativ tvistlösning

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-23