Godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Följande nämnder är godkända:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Fax: 08-508 860 01
Webb: www.arn.se Länk till annan webbplats.
E-post: arn@arn.se

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN
Turebergs allé 2
191 62 Sollentuna
Tel: 08-120 189 30
Webb: www.frn.se Länk till annan webbplats.
E-post: frn@frn.se

Nämnden för Rättsskyddsfrågor
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 30
Webb: www.forsakringsnamnder.se Länk till annan webbplats.
E-post: info@forsakringsnamnder.se

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 30
Webb: www.forsakringsnamnder.se Länk till annan webbplats.
E-post: info@forsakringsnamnder.se

Sveriges advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd
Box 27321
102 54 Stockholm
Tel: 08-459 03 00
Webb: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden Länk till annan webbplats.
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd
Förbundsdirektör Ulf Lernéus
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm
Tel: 08-556 811 80
Webb: www.begravningar.se Länk till annan webbplats.
E-post: info@begravningar.se

Trafikskadenämnden
Box 24048
10450 Stockholm
Tel: 08-522 787 00
Webb: www.trafikskadenamnden.se Länk till annan webbplats.
E-post: peter.rigling@trafikskadenamnden.se

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Behörig myndighet för alternativ tvistlösning

Ansöka om att bli en nämnd för alternativ tvistlösning?

Företräder du en organisation som arbetar med att lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare? Ta reda på hur du ansöker.

Ansök om att bli nämnd för alternativ tvistlösning

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13