Behörig myndighet för alternativ tvistlösning

Kammarkollegiet är tillsynsmyndighet för nämnderna som arbetar med alternativ tvistlösning.

En konsument som har ett klagomål eller en tvist i samband med köp av varor eller tjänster ska kunna vända sig till en nämnd för alternativ tvistlösning för att få hjälp att lösa tvisten utanför domstol.

Kammarkollegiets uppdrag

Vi prövar och godkänner alternativa tvistlösningsorgan i Sverige. Vi följer också upp och kontrollerar att nämnderna fortsätter att uppfylla kraven på sakkunskap, oberoende, opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa förfaranderegler.

De godkända tvistlösningsorganen ska rapportera in sina resultat till oss vartannat år. Vi sammanställer uppgifterna som nämnderna rapporterar in och rapporterar dem till EU.

Här kan du läsa den senaste rapporten till EU-kommissionen 2022 Pdf, 87.2 kB.

Om en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning inte längre uppfyller kraven, kan vi återkalla godkännandet.

Rapportera din verksamhet för alternativ tvistlösning?

En godkänd nämnd för alternativ tvistlösning ska rapportera sin verksamhet till oss vartannat år. Här hittar du information om hur du går till väga.

Rapportera din verksamhet för alternativ tvistlösning

Godkända nämnder

Mer om alternativ tvistlösning

Den 1 januari 2016 trädde lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Den bygger på ett EU-direktiv, som säger att det ska finnas alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet i hela EU.

EU-direktivet om alternativ tvistlösning på EUR-Lex:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ECC Sveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska kommissionens plattform för alternativ tvistlösning på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att bli nämnd för alternativ tvistlösning

Företräder du en organisation som arbetar med att lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare? Ta reda på hur du ansöker för att bli en godkänd nämnd.

Ansök om att bli nämnd för alternativ tvistlösning

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-11-10