Press

Frågor från massmedia har hög prioritet. Vårt mål är att alla journalister som tar kontakt med Kammarkollegiet ska få rätt svar i rätt tid.

 

Charlotta Volgsten Forberg
Kommunikationschef

Telefon 
070-252 67 28

E-post
fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se