Hantering av huvudnycklar

En huvudnyckel som hamnar i orätta händer kan innebära en mycket kostsam skada för myndigheten eftersom en förkommen huvudnyckel medför att låsen behöver bytas. Förutom behovet av låsbyte så riskeras även att stora värden stjäls. Därför är det av yttersta vikt att myndigheten har kontroll över hanteringen av huvudnycklarna och att endast ett fåtal personer har tillgång till dessa.

Kammarkollegiets krav

I verksamhetsförsäkringens villkor framgår det att huvudnycklar ska hållas inlåsta i säkerhetsskåp som är godkända enligt SSF 3492. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en säkerhetsföreskrift inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

För att uppfylla säkerhetsföreskrifter råder Kammarkollegiet myndigheterna

  • att säkerställa att huvudnyckeln hålls inlåst i ett godkänt säkerhetsskåp samt
  • att säkerställa att skåpet endast kan öppnas av behöriga personer.

Lämpligen förses skåpet med kodlås så att myndigheten slipper problemet med var och hur nyckeln till säkerhetsskåpet i sin tur ska förvaras.

Råd

På marknaden finns det olika former av säkerhetsskåp som är avsedda för just nyckelförvaring. Inte sällan är de även försedda med en lösning som registrerar vem som senast haft tillgång till en viss nyckel.

Mer information

Villkoren för verksamhetsförsäkringen i sin helhet. Samtliga säkerhetsföreskrifter återfinns under punkten 1.7.

Förvarar ni stöldbegärlig egendom i säkerhetsskåp?

Hur ser era rutiner och ert stöldskydd ut? Lär mer om förvaring av egendom skall gå till.

Läs hela artikeln om stöldskydd

Kontakta oss riskmanagers

Vill ni ha mer råd och stöd kring förvaring av stöldbegärlig egendom är ni välkomna att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-22