Registrera omställnings­organisation

Här hittar du som omställningsorganisation information om hur du ansöker, vilka krav vi ställer på en registrerad omställnings­organisation samt hur registreringen går till.

Innan du förbereder en ansökan om registrering behöver du säkerställa att organisationen uppfyller vissa krav. Vi ber dig därför att läsa igenom texten "Vilken organisation kan registrera sig?".

Vilken organisation kan registrera sig?

Innan du förbereder en ansökan om registrering, säkerställ att organisationen:

 • tydligt kan definiera den grupp av arbetstagare som omfattas av de omställningstjänster som organisationen erbjuder. Detta för att säkerställa att en enskild arbetstagare inte omfattas av flera omställningsorganisationer samt att en arbetsgivare inte kan erhålla ersättning flera gånger för samma arbetstagare.
 • kan erbjuda omställningstjänster som en helhet eller ett "helt paket" så som det beskrivs i underlaget för registreringen och i lagstiftningen. En arbetsgivare ska inte kunna köpa eller avropa enstaka delar eller tjänster av paketen.
 • har kompetens som är organiserad så att man kan erbjuda omställningstjänsterna som en helhet, genom egna eller upphandlade resurser eller en kombination av dessa.
 • har en intäktsstruktur där arbetsgivare löpande betalar avgifter för omställningstjänster i förskott, på ett sätt som motsvarar ett abonnemang eller en premie.
 • har tillgång till kapital för att långsiktigt kunna erbjuda omställningstjänster även vid till exempel lågkonjunkturer.

Osäker på om organisationen kan registrera sig?

Läs en detaljerad beskrivning om vilken organisation som kan registrera sig

Ta kontakt med Den offentliga omställningsorganisationen genom att mejla till ooo@kammarkollegiet.se eller ringa 054-22 12 00.

Det här ska du skicka in vid ansökan

Omställningsorganisationer som är registrerade har möjlighet att lämna in yttranden för omställningsstudiestöd till CSN. För att begära ersättning till arbetsgivare för 2023 behöver omställningsorganisationen vara registrerad senast den 31 december 2023.

I ansökningsformuläret ska du fylla i kontaktuppgifter och grundläggade fakta om omställningsorganisationen.

Ansökan om registrering av omställningsorganisation Pdf, 96.7 kB.

Observera att max storlek för inkommande mejl är 36MB, inklusive bilagor.

För mer information och vid frågor kan du mejla 000@kammarkollegiet.se eller ringa 054-22 12 00.

 

Följande bilagor ska du skicka in vid ansökan

 • Bilaga med en beskrivning av omställnings­organisationens historia.
 • Bilaga med en beskrivning av omställnings­organisationens erbjudande av omställnings- och kompetensstöd.
 • Bilaga med en beskrivning av omställnings­organisationens tillgång till kompetens för att erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
 • Bilaga med en beskrivning av aktuella avgifter.
 • Bilaga med en beskrivning av den grund som används för att beräkna avgifter.
 • Årsredovisningar för de senaste fem åren samt en beskrivning av eventuellt kommande finansiella förändringar.
 • Intyg om att den omställnings­organisation som ansöker om registrering uppfyller åtaganden vad gäller betalning av sociala avgifter och skatter.

Förbered din ansökan om registrering

Du hittar information om hur du förbereder ansökan och detaljerade beskrivningar om vad informationen och bilagorna ska innehålla i vår sammanställning. Det kan komma mindre justeringar i sammanställningen.

Beskrivning av erbjudandet för grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Vi har sammanställt en beskrivning av de erbjudanden som ingår i det grundläggande omställnings- och kompetensstöd som den offentliga omställnings­organisationen kommer att erbjuda.

Beskrivning av krav på kompetens för omställnings- och kompetensstöd

Vi ställer krav på omställnings­organisationens kompetens för att kunna ge omställnings- och kompetensstöd. I vår beskrivning hittar du de grundläggande kraven på kompetens som omställnings­organisationen behöver uppfylla.

Vilka rättigheter har en registrerad omställ­nings­organisation?

När en omställnings­organisation blivit registrerad innebär det att omställnings­organisationen har rätt att:

 • Ansöka om ersättning för de arbetsgivare som finansierar omställnings­organisa­tionen och betala ut ersättningen till arbetsgivarna.
 • Ge ett yttrande till arbetstagare som vill ansöka om omställnings­­studie­stöd hos CSN.

Mer information om vilka rättigheter en registrerad omställnings­organisa­tion har hittar du i samman­ställningen Förbered din ansökan om registrering.

Vilka skyldigheter har en registrerad omställ­nings­organisation?

När en omställningsorganisation blivit registrerad innebär det att omställnings­organisa­tionen är skyldig att:

 • Löpande uppdatera förändringar till Kammarkollegiet. Det kan till exempel handla om förändringar i omställningsorganisationens erbjudanden eller tillgång till kompetens.
 • Löpande informera Kammarkollegiet om anslutna arbetsgivare.
 • Löpande skicka in statistik till Kammarkollegiet.

Mer information om vilka skyldigheter en registrerad omställnings­organisation har hittar du i samman­ställningen Förbered din ansökan om registrering.

Vad säger lagen?

På riksdagens webbplats hittar du den lag som i detalj beskriver vad som gäller för registrering av en omställ­nings­organisa­tion.

Läs mer på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-19