Meddela avtal om viss gemensam offentlig service (serviceavtal)

När en myndighet, kommun eller landsting tecknar ett avtal om viss gemensam offentlig service – eller ändrar ett befintligt avtal – ska en kopia på avtalet skickas till oss på Kammarkollegiet.

Skicka en kopia på avtalet till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går även bra att skicka kopian med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet har inte några mallar för hur ett avtal ska se ut.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Viss gemensam offentlig service

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-15