Ansök om statlig ersättning för narkolepsi

Du som drabbades av narkolepsi till följd av vaccin mot svininfluensan kan ansöka om att få din rätt till statlig ersättning prövad av oss.

Vad innebär statlig ersättning?

Läkemedelsskador ersätts i första hand genom Läkemedelsförsäkringen, där läkemedel som Pandemrix är försäkrade. Försäkringen har dock vissa ekonomiska begränsningar, bland annat ett tak för hur mycket ersättning som sammanlagt kan delas ut. Därför har riksdagen beslutat om att du som drabbades av narkolepsi till följd av vaccinet ska kunna ansöka om en statlig ersättning när läkemedelsförsäkringens tak på sammanlagt 150 miljoner kronor är nått. Det är vi på Kammarkollegiet som prövar om du har rätt till den statliga ersättningen.

Så ansöker du om rätt till statlig ersättning

För att Kammarkollegiet ska kunna pröva om du har rätt till den statliga ersättningen måste du först lämna in en skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen. De har fram till nu prövat om det finns ett sannolikt samband mellan din narkolepsi och vaccinet Pandemrix. Efter det har de prövat om du har rätt till ersättning ur läkemedelsförsäkringen. Denna prövning kommer nu Kammarkollegiet att göra.

Kammarkollegiet prövar om du har rätt till statlig ersättning

Nu när alla pengar som finns i läkemedelsförsäkringen har betalats ut kommer Kammarkollegiet att ta över skaderegleringen. Vårt övertagande avser alla de ärenden som det finns en särskild fullmakt i som ger oss rätt att ta del av ärendet.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för skadeanmälan på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oavsett om Läkemedelsförsäkringen beslutar att du har rätt till ersättning ur försäkringen eller inte, kan du ge dem fullmakt att sända över samtliga handlingar till oss på Kammarkollegiet. Då kan vi pröva om du har rätt till statlig ersättning när pengarna i försäkringen är slut.

Vi gör då en egen bedömning av om det finns ett samband mellan vaccinationen och narkolepsin. I samband med att vi får in handlingarna kontaktar vi dig och ger dig möjlighet att komplettera din ansökan. Efter det fattar vi beslut om du har möjlighet att få den statliga ersättningen eller inte.

Kan jag överklaga ett beslut?

Ja, du kan överklaga beslutet till Statens skaderegleringsnämnd. Överklagan ska göras inom tre veckor. Vi prövar om det har kommit in i rätt tid innan det skickas till nämnden.

Är det sekretess på min ansökan?

Ja, det är sekretess både på din ansökan och beslutet. Det innebär att handlingar som rör dig bara kan lämnas ut efter en sekretessprövning.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13