Remissvar

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs. Här hittar du våra remissvar två år tillbaka i tid. 

Remissvar för tiden 2018-2020

Vill du ta del av äldre remissvar?

Begär ut allmän handling

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-21