Remissvar

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer. Det är en viktig del i den politiska beslutsprocessen, regeringen får information om vilka konsekvenserna blir om olika förslag genomförs. Här hittar du våra remissvar två år tillbaka i tid. 

Remissvar för tiden 2018-2019

Vill du ta del av äldre remissvar?

Beställ allmän handling

Vill du uträtta ett ärende?

Vi har samlat alla våra tjänster på en och samma sida.


Våra tjänster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19