• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Remissvar gällande betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19).

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på förslagen i remitterade betänkanden.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Elisabeth Hammar efter föredragning av juristen Karin Bergh och skickades till Utbildningsdepartementet den 2 januari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-12872-2023

Departementets diarienummer: U2023/02898