Bedömning av det skriftliga tolkprovet för speciell kompetens

Den skriftliga delen i tolkprovet för speciell kompetens består av ett realiaprov och ett terminologiprov. På den här sidan kan du läsa mer om hur terminologiprovet bedöms.

Varje korrekt översatt term ger 3 poäng, i annat fall sker poängavdrag.

Endast korrekta översättningar av termens betydelse i det givna sammanhanget godtas. Översättningsförslaget måste vara idiomatiskt korrekt och ska återfinnas som vedertaget begrepp på målspråket. Om exakt motsvarighet inte finns på målspråket kan ett närliggande förslag eller en omskrivning godkännas utan poängavdrag

Termer ska översättas med rätt ordklass för att de ska ge full poäng.

Poängavdrag

Varje korrekt översatt term ger 3 poäng. Avdrag görs på 1, 2 eller 3 poäng om något av följande fel förekommer:

  • Betydelseglidning, betydelseförändrande felöversättning, direktöversättning
  • Bara del av ord är översatt
  • Felstavning som är betydelseförändrande eller vållar missförstånd
  • Fel ordklass (i språk där man gör skillnad på ordklass)
  • Ej koncis omformulering då direkt motsvarighet finns
  • Alternativa översättningar där bara den ena är korrekt (i dessa fall ges ingen poäng)
  • Andra fel

Har du en pågående ansökan om auktorisation?

Har du en pågående ansökan behöver du vänta på ett beslut från oss innan du kan ansöka på nytt i samma språk och kompetens. Du kan bara ha en pågående ansökan om auktorisation i samma språk och kompetens.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-02