Ansök om att registrera idéburen organisation

Här får du information om hur du ansöker, vilka uppgifter du ska skicka in och hur du betalar ansökningsavgiften.

E-tjänsten öppnar här januari 2023

Ansök med e-legitimation

Har du en giltig e-legitimation kan du logga in och signera ansökan när vi öppnar vår e-tjänst. Har du ingen e-legitimation kan du ansöka med blankett. Blanketten hittar du på denna sida under rubriken Ansök med blankett när ansökan öppnar.

Betala ansökningsavgift

Du kan betala ansökningsavgiften med bankkort eller Swish när du gör din ansökan med e-legitimation. Om du inte kan använda bankkort eller Swish kan du betala till Kammarkollegiets bankgiro. Se information under rubriken Betala ansökningsavgift via bankgiro.

Tänk på att Kammarkollegiet kan påbörja handläggningen först när ansökningsavgiften har kommit in.

Vi har ännu inte fastställt avgiften för ansökan.

Uppgifter om organisationen som du ska lämna in

 • Namn
 • Organisationsnummer (om det finns)
 • Associationsform
 • Kontaktuppgifter till organisationen och till en kontaktperson
 • Webbplats (frivilligt)
 • Namn, personnummer och e-postadress till behöriga företrädare för organisationen. Den behöriga företrädaren ska vara behörig att signera ansökan för organisationens räkning och även ta emot beslutet och bekräfta delgivning.

Dokument som du ska skicka in

 • Bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling som visar att organisationen är idéburen. Här måste det framgå att organisationen har ett allmännyttigt syfte.
 • Organisationer som inte är registrerade hos Bolagsverket eller Länsstyrelsen ska också bifoga kopia av justerat protokoll som visar att organisationen har antagit de styrande dokumenten (stadgar, urkund eller motsvarande handling).
 • Underlag som visar att organisationen är (eller har för avsikt att bli) offentligt finansierad. Här kan du exempelvis ladda upp en kopia på inlämnad ansökan om ett bidrag från en kommun, ett underlag som visar att ni får projektmedel från en myndighet eller att ni får medel genom en vunnen upphandling.
 • Underlag som visar att organisationen inte är under rättsligt bestämmande inflytande av myndighet, region eller kommun. Här behöver du skicka in handlingar som visar vem eller vilka som äger och kontrollerar organisationen.
 • Bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling där det framgår bestämmelse om att kvarvarande tillgångar vid organisationens upplösning ska skiftas på ett sätt som inte bryter mot begränsningen om värdeöverföringar. Detta gäller inte stiftelser.
 • Underlag som visar att den eller de som kommer att signera ansökan är behöriga att företräda organisationen. Organisationer som är registrerade hos Bolagsverket eller Länsstyrelsen ska ladda upp sitt registreringsbevis där behöriga företrädare framgår. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än en månad. Organisationer som inte finns i Bolagsverkets eller Länsstyrelsens register ska istället bifoga kopia av justerat protokoll eller annan handling som visar vilka som är behöriga att företräda organisationen.

Tänk på att döpa dokumenten till vad de innehåller för uppgifter.

Ansök med blankett

Från den 1 januari 2023 kommer du att kunna ladda ner en blankett för att göra din ansökan.

Betala ansökningsavgift via bankgiro

Vi rekommenderar att du betalar ansökningsavgiften via bankkort eller Swish i vår e-tjänst. Kan du inte göra det betalar du via bankgiro.

Information om hur du betalar kommer i bekräftelsen du får när du skickar in ansökan.

Notera att handläggningstiden blir längre om du väljer att betala via bankgiro.

Kan din organisation ingå i registret?