Så här går det till att bli auktoriserad translator (översättare)

Det finns flera fördelar med att vara en auktoriserad translator (översättare). Bland annat får du rätt att översätta dokument med juridisk giltighet för myndigheter och privatpersoner. Auktorisationen är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och erfarenheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Vägen till att bli auktoriserad translator består av 4 olika steg och inleds med att du skickar in en ansökan om auktorisation.

1. Ansök om auktorisation

I det första steget ansöker du om att bli auktoriserad som översättare, vanligtvis är ansökningsperioden under januari månad varje år. Det är viktigt att du betalar in ansökningsavgiften i tid så att din ansökan blir giltig.

2. Delprov 1 i översättarprovet

Du får en kallelse cirka 3 veckor innan första delprovet, som vanligtvis äger rum i april. Delprov 1 består av flervalsfrågor och rättas maskinellt. Är du redan auktoriserad inom ett annat språk än det du ansöker om behöver du inte genomföra delprov 1. Blir du godkänd på delprov 1 går du vidare till nästa steg.

3. Delprov 2 i översättarprovet

Du som har blivit godkänd i delprov 1 och du som redan är auktoriserad inom ett annat språk får delta i delprov 2. Du får en kallelse cirka 3 veckor innan andra delprovet, som vanligtvis äger rum i oktober. Under delprov 2 ska du översätta två olika texter. Blir du godkänd på delprov 2 går du vidare till nästa steg.

Vad händer om jag inte blir godkänd på provet?

Du har tre tillfällen på dig att genomföra provet i samma språk och språkriktning. Blir du inte godkänd vid det sista tillfället får du tidigast ansöka igen efter tre år.

4. Redbarhetsprövning

Om du blir godkänd på delprov 2 genomför Kammarkollegiet en redbarhetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Vi bedömer också om du är lämplig som auktoriserad översättare. Blir du godkänd i vår redbarhetsprövning kan du titulera dig auktoriserad translator. Du finns då i vårt register över auktoriserade translatorer.

Förnya din auktorisation efter 5 år

För att få fortsätta vara auktoriserad översättare behöver du förnya din auktorisation efter 5 år. Tänk på att göra löpande noteringar över dina uppdrag under din tid som auktoriserad translator. När du väl ska förnya din auktorisation behöver du redogöra för tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Vår tillsyn av auktoriserade translatorer

När du har blivit auktoriserad translator (översättare) ingår du i Kammarkollegiets tillsyn. Det innebär att vi granskar dig om det kommer in en anmälan till oss.

Om det statliga auktorisationssystemet

Det statliga auktorisations-systemet finns till för att tillgodose samhällets behov av kompetenta och pålitliga översättare. En översättare som är auktoriserad kallas auktoriserad translator. Kammarkollegiet ställer höga krav för auktorisation som translator. I Sverige är det Kammarkollegiet som är ansvarig myndighet för auktorisation av translatorer (översättare).

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13