Förbered dig inför delprov 2

I det andra delprovet prövas dina översättningsfärdigheter. För att du ska få en bild av det här delprovet kan du titta på några av våra gamla prov.

Mer information om kunskapskraven för delprov 2 finns i provspecifikationen för auktorisationsprovet för översättare.

Om texterna

I delprov 2 översätter du två texter till eller från svenska.

Samhällstext

Samhällstexten prövar din samhällsorientering, kulturella förståelse och förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Texterna har tonvikt på samhällsinformation och kan vara pressmeddelanden, rapporter och andra informativa texter från exempelvis myndigheter, utbildningsinstanser eller andra offentliga organ. Även dokument som exempelvis intyg eller diplom kan förekomma.

Juridisk text

Den juridiska texten prövar din förmåga att översätta kvalificerad juridisk text, till exempel lagtext, lagkommentarer, internationella avtal och domslut. Juridiska texter ska om möjligt översättas med motsvarande juridiska begrepp.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-11-29