Inresande utbytesstudenter (Student IN)

Är du utbytesstudent vid ett statligt universitet eller högskola i Sverige? Då kan ditt universitet eller högskola teckna en försäkring hos oss. Försäkringen tecknas av universitetet och är gratis för dig.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan Student IN Pdf, 170.4 kB.
  - Högskolan/universitetet ska också fylla i och skriva under blanketten.
  - Glöm inte att om du söker ersättning för utlägg som du har haft så måste du skicka in kvitton.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Hur gör jag för att teckna försäkringen?

Du kan som student inte teckna försäkringen själv. Hör av dig till din högskola eller universitet så kan de teckna försäkringen åt dig.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller utbytesstudenter som studerar, forskar eller praktiserar i Sverige enligt en överenskommelse mellan ett svenskt och ett utländskt universitet eller högskola.

Du som betalar en avgift för att studera i Sverige täcks i stället av Försäkring för Avgiftsbetalande Studenter (FAS).

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Dygnet runt.
 • Under din resa mellan hemlandet och Sverige, under hela utbildningstiden samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut. (Observera att det här gäller om universitetet/högskolan har tecknat en samlingsförsäkring för alla utbytesstudenter. Om de har tecknat en enskild försäkring för dig så kan försäkringstiden se annorlunda ut).
 • Under sommarlov, om du fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du befinner dig i ditt hemland.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker:

 • akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt.
 • Försäkringen innehåller ett ansvarsskydd om någon kräver dig på skadestånd. Det kan till exempel vara en hyresvärd som kräver dig på skadestånd för en skada som har uppstått i ditt boende under försäkringstiden. Då kan vi hjälpa dig med juridiskt stöd och ersätta dig för skadeståndet.
 • Försäkringen innehåller ett rättsskydd om det är du som kräver någon annan på skadestånd.
 • Så länge du befinner dig i Sverige gäller försäkringen även dina ägodelar. Det innebär att du kan söka ersättning om dina saker går sönder eller blir stulna.
 • Vid skador på egendom är självrisken alltid 1 500 SEK.

Försäkringen täcker inte:

 • Regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

I försäkringsvillkoren ser du exakt vad du kan ansöka om ersättning för.

När behöver jag ett försäkringsintyg?

När du ska ansöka om visum eller ett svenskt uppehållstillstånd kan du behöva ett försäkringsintyg. Då kan du vända dig till din kontaktperson på ditt svenska universitet eller högskola.

Vad gör jag om jag behöver akut vård?

Du väljer själv vilken läkare du vill gå till i landet där du är utbytesstudent. I första hand ska du betala avgiften själv, spara kvittot och skicka in det till oss när du anmäler din skada.

Till dig som ska teckna försäkring för inkommande studenter

Du som är behörig handläggare vid en högskola eller ett universitet kan teckna försäkringen Student IN.

Försäkringen kan tecknas som en samlingsförsäkring för samtliga utländska utbytesstudenter som kommer från lärosäten som ni har avtal med.

Du kan också teckna en samlingsförsäkring för andra personkategorier av studenter som kommer till er för studier eller praktik och som inte omfattas av utbytesförsäkringen. Det kan exempelvis vara free-movers.

För de studenter som inte omfattas av en samlingsförsäkring kan du teckna enskilda försäkringar. Enskilda försäkringar kan avse en eller flera namngivna personer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-08