Studenter på yrkeshögskola

Studerar du på yrkeshögskola (YH)? Då har vi tre försäkringar som gäller för dig. Försäkringarna tecknas av Myndigheten för Yrkeshögskolan och är gratis för dig.

Som student har du följande försäkringar:

 • en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.
 • en ansvarsförsäkring om du skulle orsaka en skada på din praktikplats (LIA) i Sverige
 • under praktik utomlands så omfattas du av försäkringen Student UT.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan personskada Pdf, 243.6 kB.
  Blankett för skadeanmälan ansvarsskada Pdf, 183.6 kB.
  - Högskolan ska också fylla i och skriva under blanketten för skadeanmälan.
  - Högskolan och praktikplatsen ska också fylla i och skriva under blanketten för ansvarsskadeanmälan.
  - Glöm inte att om du söker ersättning för utlägg som du har haft så måste du skicka in kvitton.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

När gäller olycksfallsförsäkringen och vad kan jag få ersättning för?

Försäkringen gäller:

 • Under skoltid när du är i skolans lokaler och på skolans område.
 • När du är på praktik (LIA) eller på en arbetsplats som skolan har godkänt.
 • När du är på väg till eller från skolan.
 • Vid distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
 • När du befinner dig i skolan på din fritid.
 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.

Försäkringen täcker till exempel:

 • vårdkostnader och ersätter dig för utebliven inkomst om du inte kan arbeta på grund av skadan.

Försäkringen täcker inte:

 • materiella skador. Det innebär att du inte kan söka ersättning från oss om dina saker går sönder eller blir stulna.

Ersättning och självrisk

Glöm inte att du måste ha kvitton om du ansöker om ersättning för utlägg. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vad täcker ansvarsförsäkringen under min praktik (LIA) i Sverige?

Genom den här försäkringen kan ersättning betalas ut till praktikplatsen för skada som du har orsakat under din praktik. Ansvarsförsäkringen gäller bara i Sverige och på praktikplatser som inte är statliga.

Försäkringen är förordningsstyrd

Att försäkringen är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för studenter på yrkeshögskola.

Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09