Ansök om registrering som utbildad tolk

Är du utbildad tolk? Om du har gått vissa tolkutbildningar kan du ansöka om att ingå i registret över utbildade tolkar. När du blivit registrerad som utbildad tolk har du även möjlighet att beställa ett behörighetskort.

Tänk på att ha det här till hands när du söker

  • Kopia av beviset om fullgjord utbildning eller validering.
  • Om du inte är folkbokförd i Sverige ska en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt bifogas ansökan.

Ansökan

När du använder e-tjänsten behöver du ha tillgång till en svensk e-legitimation. Om du saknar det rekommenderar vi dig att använda länken till ansök utan e-legitimation:

Min sida med din ansökan

Du som har ansökt med svensk e-legitimation hittar din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Handläggningstid

Vi handlägger vanligtvis din ansökan inom en månad från det att ansökan är komplett.

Behöver du komplettera en tidigare ansökan?

Komplettera din ansökan genom att skicka kompletteringen till: tot@kammarkollegiet.se

Krav för att få ingå i registret över utbildade tolkar

Tolkar som inte är auktoriserade, men som har genomgått viss tolkutbildning kan vara med i vårt register över utbildade tolkar.

Registreringstid

Din registrering som utbildad tolk gäller i fem år och går ut vid halv- eller helårsskiftet. Om du vill fortsatt ingå i registret ska du anmäla det till oss. När det är dags att anmäla förlängning av registreringstiden kommer du att få ett meddelande av oss.

En tolkutbildning per språk

Du kan inte registrera flera utbildningar i samma språk. Du kan däremot registrera dig som utbildad tolk i flera språk.

Vill du registrera dig som tolk för flera språk?

Om du vill registrera dig som tolk i flera språk ska du fylla i en ansökan per språk.

Ska du förlänga din registrering som utbildad tolk?

Om din registrering är på väg att löpa ut ska du ansöka om förlängning eller meddela oss om du inte vill förlänga din registrering som utbildad tolk.

Läs mer om vad som gäller kring förlängning av din registrering

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-27