Överklaga stämpelskatt

Stämpelskatten är en statlig omsättningsskatt som du som är fastighetsägare ska betala till Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen (inskrivningsmyndigheten) efter köp, byte eller vid inteckning av en fastighet.

Det är Lantmäteriet som beslutar om stämpelskatten i samband med att du får lagfarten för fastigheten, eller när inteckningen beviljas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till tingsrätten.

Vad är stämpelskatt?

Regler om stämpelskatt finns i lag 1984:404 om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Stämpelskatten är 1,5 procent av köpeskillingen om det är en fysisk person som har köpt fastigheten och som huvudregel 4,25 procent om köparen är en juridisk person. Stämpelskatten för uttag av inteckningar är 2 procent av det belopp som intecknas.

Om stämpelskatt och hur du betalar på lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du överklaga ett ärende om stämpelskatt?

Om du som fastighetsägare vill överklaga ett beslut om stämpelskatt från Lantmäteriet ska du skriva till tingsrätten – men skicka till Lantmäteriet. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från oss på Kammarkollegiet.

Tingsrättens beslut kan i ett nästa steg överklagas till hovrätten och Högsta domstolen.

Ta reda på vilken tingsrätt fastigheten tillhör på Sveriges Domstolars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Vårt uppdrag som granskningsmyndighet för ärenden som rör stämpelskatt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-14