Ansök om ersättning vid lagfartskapning

Om du har råkat ut för lagfartskapning kan du ansöka om ersättning hos oss för dina kostnader. Du kan även få ersättning om du i god tro har köpt en fastighet som senare visar sig vara kapad.

Notera att den här typen av ansökan kan vara en omständlig process och vi rekommenderar dig därför att anlita juridisk expertis.

Lagfartskapning innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling söker och beviljas lagfart på en fastighet som tillhör någon annan.

Misstänker du att du har råkat ut för lagfartskapning?

Då ska du först kontakta Lantmäteriet:

Läs mer om lagfartskapning på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter kan du ansöka om ersättning hos oss för vissa av dina kostnader i samband med lagfartskapningen.

Det här kan du till exempel få ersättning för:

  • Utlägg för juridisk rådgivning och kontakter med berörda myndigheter.
  • Avgiften för stämningsansökan till tingsrätten.
  • Advokatkostnader för processen i domstolen.

Har du i god tro köpt en fastighet som senare visar sig vara kapad?

Då kan du ansöka om ersättning hos oss för det du har betalat för fastigheten.

Så ansöker du

Ställ samman de här dokumenten och den här informationen och posta till oss:

  1. Ange dina kontaktuppgifter.
  2. Beskriv kortfattat vad som har hänt.
  3. Skicka en kopia av köpebrev.
  4. Skicka en kopia av avgörandet som upphäver lagfartsbeslutet. Det måste finnas en stämpel som visar att domen/beslutet har vunnit laga kraft.
  5. Skicka med ett utdrag ur fastighetsregistret från ansökningsdagens datum.
  6. Ange uppgifter om kontonummer och bank dit eventuell ersättning ska betalas ut.
  7. Skicka ansökan till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Om vår uppgift

Ta reda på vad den aktuella lagstiftningen säger.

Pröva vissa skadeståndsanspråk mot staten

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-01