Ansök om ersättning vid lagfartskapning

Om du har råkat ut för lagfartskapning kan du ansöka om ersättning hos oss för dina kostnader. Du kan även få ersättning om du i god tro har köpt en fastighet som senare visar sig vara kapad.

Notera att den här typen av ansökan kan vara en omständlig process och vi rekommenderar dig att anlita juridisk expertis.

Lagfartskapning innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling söker och beviljas lagfart på en fastighet som tillhör någon annan.

Misstänker du att du har råkat ut för lagfartskapning?

Då ska du först kontakta Lantmäteriet:

Läs mer om lagfartskapning på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter kan du ansöka om ersättning hos oss för vissa av dina kostnader i samband med lagfartskapningen.

Det här kan du till exempel få ersättning för:

  • Utlägg för juridisk rådgivning och kontakter med berörda myndigheter.
  • Avgiften för stämningsansökan till tingsrätten.
  • Advokatkostnader för processen i domstolen.

Har du i god tro köpt en fastighet som senare visar sig vara kapad?

Då kan du ansöka om ersättning hos oss för det du har betalat för fastigheten.

Så här ansöker du

I ansökan ska du skriva:

  • En kortfattad förklaring över vad som har hänt.
  • Dina kontaktuppgifter.
  • Dina uppgifter om kontonummer och bank dit eventuell ersättning ska betalas ut.
  • Om du är rätt ägare av fastigheten ska du även beskriva vilka åtgärder du själv vidtagit för att försöka få betalning av den som kapat fastigheten.

I ansökan ska du bifoga följande dokument:

  • En kopia av köpebrev.
  • En kopia av avgörandet som upphäver lagfartsbeslutet. Det måste finnas en stämpel som visar att domen/beslutet har vunnit laga kraft.

Skicka ansökan till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-21