Vad innebär rest­värdes­rädd­ning?

I Kammar­kollegiets verk­samhets­försäk­ring ingår det 16 timmars akut rest­värdes­rädd­ning. Här får du veta mer om vad det innebär.

Genrebild på en brandman som står mitt i ett stort rökmoln och sprutar vatten.

Kammarkollegiets verksamhetsförsäkring

I verksamhetsförsäkringen ingår det 16 timmar akut restvärdesräddning. På så sätt kan ni vara trygga i att akuta åtgärder vidtas för att till exempel vädra ut rök eller påbörja vattensanering. Syftet är med restvärdesräddningen är att begränsa skadorna så mycket som möjligt.

Påkalla restvärdesräddning

I många fall ser räddningstjänsten till att en restvärdesledare kommer till platsen tidigt. Om så inte är fallet kan ni själva ringa 020-322 322 och påkalla restvärdesräddning. Restvärdesledaren som kommer till platsen brukar ha väldigt god kännedom om vilka akuta åtgärder som är lämpliga samt vad det finns för företag som kan utföra åtgärderna.

Vikten av en restvärdesplan

Om myndigheten har egendom som är viktig att rädda, vid till exempel en brand eller en vattenskada, är det avgörande att ni innan skadan inträffar har gjort en inventering kring vilken egendom som ska prioriteras samt på vilket sätt den ska hanteras.

Vad bör ingå i planen?

I restvärdesplanen bör bland annat följande dokumenteras:

  • Vilka föremål som ska prioriteras.
  • Var föremålen finns.
  • Hur föremålen ska tas ut ur byggnaden.
  • Hur föremålen ska hanteras och förvaras, om de har tagits ut från rummet där de normalt är placerade.
    • Är till exempel egendomen så värdefull att bevakningsbolag behöver ringas in för att vakta?
    • Är föremålen känsliga för fukt och måste förvaras torrt?
  • Var föremålen ska låsas in efter den akuta insatsen.

Handbok för att göra en restvärdesplan

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handbok för skapandet av en restvärdesplan. Handboken riktar sig främst till museer och kyrkor men arbetssättet är applicerbart på andra typer av verksamhet också.

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om restvärdesräddning?

Brandskyddsföreningen berättar mer om vad restvärdesräddning är - i både text och film.

Restvärderäddning – en hållbar skadehantering efter blåljusinsatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok i att skapa en restvärdesplan

Den webbaserad handboken i katastrofberedskap har tagits fram av Riksantikvarieämbetet.

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-13