Stipendiefinansierade doktorander

Är du doktorand vid ett svenskt universitet eller högskola och finansierar dina doktorandstudier med stipendier? Då kan du ansöka om ersättning hos oss när du är föräldraledig eller sjuk.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Ansök om ersättning när du är föräldraledig eller sjuk under en längre period

 1. Ladda ner och fyll i blanketten för ansökan om ersättning.
  Blankett för ansökan om ersättning Pdf, 304.4 kB.
 2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper och skriv under den. Ditt universitet eller högskola ska också skriva under blanketten.
 3. Skicka blanketten till:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Anmäl tillfällig sjukdom eller vård av barn (VAB)

Om du är tillfälligt sjuk eller är hemma för vård av barn anmäler du det genom att skicka e-post till oss första dagen du är sjuk/hemma för vård av barn eller senast dagen efter.

Skicka din anmälan till forsakring@kammarkollegiet.se
I e-postmeddelandet skriver du:

 • namn
 • personnummer
 • universitet/högskola
 • frånvaroorsak
 • första frånvarodatum 

Anteckna datumen. Mot slutet av stipendieperioden kan du räkna ihop dina sjukdagar/vab-dagar och ansöka om ersättning för dem. Det går också bra att dela upp och ansöka om ersättning flera gånger under stipendieperioden.

Hur fungerar ersättningen?

Stipendier räknas inte som sjukdomsgrundande inkomst hos Försäkringskassan. Därför kan du som finansierar dina doktorandstudier med ett stipendium inte ansöka om föräldrapenning eller sjukpenning hos Försäkringskassan. Du kan i stället ansöka om ersättning hos oss.

Ersättningsnivån räknas ut utifrån storleken på ditt stipendium enligt samma princip som Försäkringskassan hade räknat ut din ersättning om du hade lön. På så vis räcker ditt stipendium hela doktorandperioden även om den drar ut på tiden på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vad gäller vid sjukdom?

 • Du har rätt till sjukpenning om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel.
 • Du kan få ut sjukpenning för 25, 50, 75 eller 100 procent av en dag.
 • Om du är sjukskriven mer än sju dagar i rad krävs läkarintyg.
 • Om du är sjukskriven under en längre period ansöker du om ersättning för hela den perioden med anmälningsblanketten för sjukdom eller föräldraledighet.

Vad gäller vid föräldraledighet?

 • Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. Av dessa baseras ersättningen på ditt stipendium 390 av dagarna. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.
 • Du kan ansöka om föräldrapenning för 25, 50, 75, eller 100 procent av en dag.
 • När du vet att du ska vara föräldraledig en längre period ansöker du om ersättning med anmälningsblanketten för sjukdom eller föräldraledighet.

Vad gäller vid tillfällig föräldraledighet/vård av barn (vab)?

 • Du kan ansöka om ersättning för tillfällig föräldraledighet när du är hemma för vård av barn (vab) eller i samband med ett barns födelse eller adoption. Du kan också ta ut tillfällig föräldraledighet när ett barn har avlidit.
 • Du kan ansöka om ersättning för tillfällig föräldraledighet för 25, 50, 75 eller 100 procent av en dag.
 • Om du är hemma med ett sjukt barn krävs läkarintyg efter sju dagar.
 • Tillfällig föräldraledighet kan tas ut under max 120 dagar per barn och år.

Till dig som ska teckna försäkring för Stipendiefinansierade doktorander

Du som är behörig handläggare på högskolan eller universitetet kan teckna försäkringen Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier. Försäkringen kan du teckna som en samlingsförsäkring och gäller samtliga stipendiefinansierade doktorander hos er. Försäkringen kan ej tecknas för anställda doktorander eller post doc.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09