Aktiekonsortiet Spiran

Aktiekonsortiet Spiran består av placeringar i svenska aktier. Konsortiets delägare är stiftelser och fonder vars ekonomiska tillgångar förvaltas av Kammarkollegiet.

Konsortiet är aktivt förvaltat och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tid. Målet är att ha en informationskvot, det vill säga. överavkastning ställt i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 procent per år i genomsnitt.

Utdelningen till andelsägarna motsvarar konsortiets mottagna utdelnings- och ränteintäkter.

Svenska värdepapper

Konsortiets tillgångar utgörs av svenska värdepappersinnehav som är noterade på Stockholmsbörsen.

Placeringsregler

Aktiekonsortiets placeringsregler grundas delvis på regler för vår kapitalförvaltning som har fastställts av regeringen. I övrigt fastställs planeringsramarna av kapitalförvaltningens styrelse, Fonddelegationen. Placeringsinriktningen är långsiktig.

  • Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag
  • Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner
  • Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Aktiekonsortiet Spiran investerar enligt svenska kyrkans etiska placeringsregler. Det innebär bland annat att vi följer FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Konsortiet investerar inte i företag som aktivt säljer eller producerar pornografi. Vi investerar inte heller i företag som utvinner olja, och är mycket restriktiva mot investeringar i fossila bränslen. Konsortiet har i princip nolltolerans mot investeringar i företag som säljer eller tillverkar vapen eller tobak. Vi är också restriktiva med investeringar i företag som säljer eller producerar alkohol eller spel.

Här hittar du mer information om Aktiekonsortiet SpiranPDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28