Utlandsstationering för anställda på myndigheter (URA)

Är du anställd av en myndighet och stationerad med ett URA-avtal utomlands? Då kan din arbetsgivare teckna en URA-försäkring hos oss.

URA står för ”utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands”. URA-försäkringen tecknas av din arbetsgivare, antingen som en samlingsförsäkring eller som enskild försäkring. Försäkringen är gratis för dig.

Kompletterande egendomsförsäkring

URA-försäkringen innehåller inte något skydd för om dina privata ägodelar skadas eller blir stulna. För ett mer heltäckande skydd kan din arbetsgivare teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada i e-tjänst

Du behöver ha en giltig svensk e-legitimation för att logga in och använda e-tjänsten.

 • Om du ska anmäla en skada för ett barn som saknar svenskt personnummer kan du inte använda e-tjänsten. Fyll istället i en blankett.
 • Vill du komplettera en tidigare ansökan? Då ska du i stället logga in på Mina sidor och skapa ett nytt meddelande i ditt befintliga ärende.

Anmäl skada – URA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantera din ansökan på Min sida

Du som har ansökt via e-tjänsten hittar ditt ärende och kan göra komplettering på Min sida.

Försäkringsvillkor

Kompletterande egendomsförsäkring:

Hur gör jag för att teckna URA-försäkringen?

Du kan som anställd inte teckna försäkringen själv. Hör av dig till din arbetsgivare så kan de teckna försäkringen åt dig.

När och var gäller URA-försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Under hela tjänstgöringstiden och under resan till och från stationeringslandet. Förutsättningen är att du reser direkt och att resan görs inom två veckor innan tjänstgöringens början och två veckor efter tjänstgöringens slut.
 • I hela världen, även i krigsländer.

Vad täcker URA-försäkringen?

Försäkringen täcker till exempel:

 • akut sjuk- eller tandvård och hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt
 • besöksresor för tre anhöriga om du får en livshotande sjukdom eller livshotande skada

Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

Läs alltid igenom försäkringsvillkoren för att se vad som ingår och inte.

Vad gäller för min medföljande familj?

Om dina familjemedlemmar står med i avtalet med arbetsgivaren så omfattas de av URA-försäkringen. I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om vad som gäller.

Min familj som bor i Sverige ska hälsa på, vad gäller för dem?

Om din arbetsgivare betalar för deras resa så omfattas även de av URA-försäkringen under besöket.

Akut hjälp på resan

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 587 717 62
E-post: fga@se.falck.com

Hur ändrar jag förmånstagare i försäkringen?

För dig som omfattas av Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkringen, URA- försäkringen eller UVA-försäkringen finns en möjlighet att genom ett förmånstagarförordnande ändra fördelningen av dödsfallskapitalet i respektive försäkring.

Läs mer i villkoren om förutsättningarna i din försäkring.

Ladda ner och fyll i blanketten för förmånstagarförordnande och sänd in den till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Blankett för förmånstagarförordnande Pdf, 188.7 kB.

Saknar du svensk e-legitimation?

Om du inte kan logga in i e-tjänsten kan du i stället ladda ner och fylla i en blankett. Din arbetsgivare ska också fylla i och skriva under blanketten.

Blankett för skadeanmälan Pdf, 187.7 kB.

Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten till
forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Till dig som ska teckna en URA-försäkring för anställda som ska arbeta utomlands genom ett URA-avtal

Du som är behörig handläggare på myndigheten kan teckna URA-försäkringen. Ni kan välja att teckna URA-försäkringen som en samlingsförsäkring eller som enskilda försäkringar. Enskilda försäkringar avser en eller flera namngivna personer. Kompletterande egendomsförsäkring kan tecknas som ett tillägg i URA-försäkring samling. Den kan också tecknas som en enskild försäkring för personer som täcks av en samlingsförsäkring URA eller en enskild försäkring URA. När du vill teckna Kompletterande egendomsförsäkring behöver du även ange försäkringsbelopp.

Enskild försäkring

Enskilda försäkringar beställs via e-post till: forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

I mejlet anger du:

 • typ av försäkring (URA eller URA med Kompletterande egendomsförsäkring),
 • namn och personnummer på de som ska försäkras (den anställde och eventuellt medföljande som ingår i URA-kontraktet),
 • stationeringsland,
 • försäkringsperiod,
 • försäkringsbelopp (vid Kompletterande egendomsförsäkring),
 • beställarens namn och kontaktuppgifter,
 • fakturaadress och fakturareferens.

Är du utsänd av Regeringskansliet eller Sida på URA-avtal?

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-19