Ansök om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Kunskapsprovet för sjukvårdstolkar är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som redan är auktoriserad tolk och har särskilt goda ämneskunskaper inom hälso- och sjukvård.

Ansökan om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Ansökan för 2023 är stängd. Nästa ansökningsperiod planeras till maj 2024 med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024

Min sida med din ansökan

Om du ansökt med e-legitimation hittar du din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Tänk på att ha det här till hands när du söker

  • Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver ladda upp en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt.
  • Du behöver däremot inte bifoga ett personbevis om du är folkbokförd i Sverige.

Ansökningsavgift

  • Du kan betala ansökningsavgiften direkt i e-tjänsten eller till vårt bankgiro.
  • Om du betalar avgiften direkt via e-tjänsten kan du välja att betala med Swish eller kort.
  • Om du vill betala via bankgiro betalar du ansökningsavgiften 2 900 kronor till: bankgiro 126-7152.
  • Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du: BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.
  • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.
  • Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Återbud

När du ansöker om speciell kompetens kallar vi dig. Om du inte kan delta behöver du meddela oss senast två veckor innan provdatumet. Vi kallar då dig till nästa provtillfälle i stället. Om du blir sjuk behöver du meddela oss så snart som möjligt, senast på provdagen. Behöver du lämna återbud kontaktar du oss på: tot@kammarkollegiet.se

Begränsat antal försök

Från och med provtillfället i november 2021 har du tre tillfällen på dig att ansöka och genomföra provet i samma språk och kompetens. Blir du inte godkänd vid den tredje ansökan får du tidigast ansöka igen efter tre år. Mer information finns i våra tolkföreskrifter som du hittar i Kammarkollegiets författningssamling.

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

På grund av rådande läge är väntetiden för att genomföra ett muntligt tolkprov just nu längre än vanligt. Om du har fått godkänt på det skriftliga tolkprovet skickar vi ut kallelse för ett muntlig prov senast 2 veckor innan provet planeras äga rum.

Datum och orter för provet 2023

Ansökan om speciell kompetens 2024

Nästa ansökningsperiod planeras till maj 2024 med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-19