Kammarkollegiets ledning

Kammarkollegiet är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att myndigheten leds av generaldirektören som ensam bär ansvaret inför regeringen. Som stöd för sitt uppdrag har generaldirektören en ledningsgrupp som består av myndighetens avdelningschefer.

Pressbilder på ledningsgruppen