Pressbilder

Kammarkollegiets pressbilder får användas fritt för journalistisk publicering om Kammarkollegiet och Kammarkollegiets arbete. Bilderna får inte ändras, utöver normal beskärning, vid osäkerhet kontakta pressansvarig.

Uppge fotografens namn och källa vid publicering.

I den händelse bild saknas på webbplatsen, kan bild beställas via pressansvarig.

Mattias Axelsson
Pressansvarig Mattias Axelsson

Pressansvarig

Gunnar Larsson
Generaldirektör Gunnar Larsson i grå kostym.

Generaldirektör 

Helén Björkman
HR-chef Helén Björkman

HR-chef

Johan Magnusson
IT-chef Johan Magnusson

IT-chef

Bengt Svelander
Chef för Kapitalförvaltning Bengt Svelander

Chef för Kapitalförvaltning 

Martin Sundelius
Ekonomichef Martin Sundelius

Ekonomichef

Ulrika Johansson
Chef för Försäkring och riskhantering Ulrika Johansson

Chef för Försäkring och riskhantering

Ulf Rehnberg
Chef Rättsavdelningen Ulf Rehnberg

Chef Rättsavdelningen

Agneeta Anderson
Chef för Statens inköpscentral Agneeta Anderson

Chef för Statens inköpscentral

11 juli 2017