Utlandsstationering för personal vid Regeringskansliet och Sida (UVA)

Är du anställd av Regeringskansliet eller Sida och stationerad utomlands enligt ett UVA-avtal? Då omfattas du av UVA- och UVAplus-försäkringen. Försäkringarna gäller dygnet runt.

UVA står för Avtal om utlandstjänstgöring. UVA och UVAplus-försäkringarna tecknas av arbetsgivaren och är gratis för dig.

Är du utsänd av Regeringskansliet eller Sida på URA-avtal omfattas du också av UVAplus-försäkringen.

Ansök i e-tjänst

Du behöver ha en giltig svensk e-legitimation för att logga in och använda e-tjänsten.

  • Din ansökan kan gälla dig själv eller ett barn under 18 år som du är vårdnadshavare för, inte en annan vuxen.
  • Vill du komplettera en pågående ansökan? Då ska du i stället logga in på Min sida och skapa ett nytt meddelande i ditt befintliga ärende.
  • Om du ska anmäla en skada för ett barn som saknar svenskt personnummer kan du inte använda e-tjänsten. Fyll istället i en blankett.

Hantera din ansökan på Min sida

Du som har ansökt via e-tjänsten hittar ditt ärende och kan göra komplettering på Min sida.

Min sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med 2024-01-01:

Äldre försäkringsvillkor:

När och var gäller UVA-försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Under hela tjänstgöringstiden och under resan till och från stationeringslandet, förutsatt att du reser direkt och att resan görs inom två veckor innan tjänstgöringens början och två veckor efter tjänstgöringens slut.
  • I hela världen, även i krigsländer.

Vad täcker UVA och UVA-plus-försäkringen?

Du som är utlandsstationerad har samma rätt till vård som hemma i Sverige. Försäkringen täcker till exempel akut sjuk- och tandvård samt hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt.

UVAplus-försäkringen täcker även nödvändiga och skäliga kostnader för planerad sjukvård i stationeringslandet. Kontakta oss om vad som gäller om du är i behov av planerad vård.

Läs alltid igenom försäkringsvillkoren för att se vad som ingår och inte.

Ingår det en hemförsäkring i UVA-försäkringen?

Nej, försäkringarna innehåller inte något egendomsskydd. Det betyder att du inte kan ansöka om ersättning om dina privata ägodelar skadas eller blir stulna. Du som är ute på UVA-avtal bör alltså teckna en egen privat utlandshemförsäkring.

Vad gäller för min medföljande familj?

Om dina familjemedlemmar står med i avtalet med arbetsgivaren så omfattas de av försäkringen. I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om vad som gäller.

Min familj som bor i Sverige ska hälsa på, vad gäller för dem?

Om din arbetsgivare betalar för deras resa så omfattas även de av UVA-försäkringen under besöket.

Akut hjälp på resan

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 587 717 62
E-post: fga@se.falck.com

Hur ändrar jag förmånstagare i försäkringen?

För dig som omfattas av Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkringen, URA- försäkringen eller UVA-försäkringen finns en möjlighet att genom ett förmånstagarförordnande ändra fördelningen av dödsfallskapitalet i respektive försäkring.

Läs mer i villkoren om förutsättningarna i din försäkring.

Ladda ner och fyll i blanketten för förmånstagarförordnande och sänd in den till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Blankett för förmånstagarförordnande Pdf, 188.7 kB.

Saknar du svensk e-legitimation?

Om du inte kan logga in i e-tjänsten kan du istället ladda ner och fylla i en blankett.

Blankett för skadeanmälan Pdf, 187.4 kB.

Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten till
forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-05-15