Försäkringar för motorfordon och trafikskador

Vi har tre olika försäkringar för myndigheters motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Vi har även en samlingsförsäkring som heter Kasko/samling.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

På sidan Anmäl skada i trafik eller på fordon hittar du information och blanketter för att göra en skadeanmälan.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen kan ersätta:

  • Skador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet.
  • Skador på personer och egendom som fordonet orsakar på omgivningen.

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring och tecknas som en samlingsförsäkring för alla era motorfordon.

Vad ersätter vagnskadeförsäkringen?

Vagnskadeförsäkringen kan ersätta reparationer om något på fordonet skadas.

Vad ingår i delkaskoförsäkringen?

I delkaskoförsäkringen ingår:

  • Brandförsäkring (vid brand, åsknedslag och explosion).
  • Glasruteförsäkring (om vind-, sido- eller bakruta spräckts, krossats eller genombrutits)
  • Stöldförsäkring (vid stöld, försök till stöld samt skadegörelse i samband med stöld).
  • Maskinskadeförsäkring för personbil.
  • Avbrottsförsäkring för förmånsbil (om hyrbil måste användas under tiden en skadad bil återställs).
  • Räddningsförsäkring (omfattar vissa nödvändiga räddningsåtgärder, i form av till exempel bärgning och starthjälp).
  • Rättsskyddsförsäkring (ersätter vissa kostnader om det uppstår en tvist i domstol).

Vad ingår i försäkringen Kasko/samling?

I Kasko/samling ingår både vagnskadeförsäkringen och delkaskoförsäkringen. Den tecknar du som en samlingsförsäkring och den gäller då för alla era motorfordon.

Teckna försäkring

Tabellen visar vilka försäkringar som går att teckna som samlingsförsäkring (försäkringen gäller då för alla motorfordon) eller enskild försäkring (försäkringen gäller då för enskilda motorfordon).

Vilka försäkringar som går att teckna som samlingsförsäkring eller enskild försäkring

Försäkring

Teckna samlingsförsäkring

Teckna enskild försäkring

Trafikförsäkring

Ja

Nej

Vagnskadeförsäkring

Ja

Ja

Delkaskoförsäkring

Ja

Ja

Kasko/samling

Ja

Nej

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09