Ansökningsavgift för permutation av gåvobrev och testamenten

Avgiften för en ansökan om permutation av ett gåvobrev eller ett testamente är 10 700 kr.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052‑5781 när ansökan lämnas in.

Ange givarens namn vid inbetalningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-12