Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Kammarkollegiet fattar beslut om ändringar av villkor för stiftelser. Vi fattar även beslut om ändringar av föreskrifter i gåvobrev och testamenten. Att ändra i föreskrifter kallas permutation.

Permutation av stiftelser

Vi tar emot ansökningar om permutation och prövar om ändring av villkoren kan medges.

De ändringar som vi prövar rör exempelvis stiftelsens ändamål, förvaltningsform och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad. Av kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen framgår vilka övriga villkor som Kammarkollegiet prövar.

Permutation av gåvobrev och testamenten

Kammarkollegiet kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten. Ett sådant villkor kan till exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar. Vid ändring av sådana villkor gäller permutationslagen.

Om givaren har bildat en stiftelse gäller i regel i stället stiftelselagens bestämmelser om ändring.

Kammarkollegiet prövar alla ändringar som görs med stöd av permutationslagen.

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Vill du ansöka om att ändra i stiftelsens stadgar?

En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av oss eller länsstyrelsen. Vi prövar ändringar som rör till exempel ändamål, förvaltningsform och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad. Att ändra i en stiftelses stadgar kallas permutation.

Mer om hur du ansöker om att ändra i stiftelsens stadgar

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-27