Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Remissvar avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Kammarkollegiet har tagit emot inbjudan att inkomma med synpunkter på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementets remiss av betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid SOU 2024:8. Kammarkollegiet kommer inte att lämna några synpunkter på underlaget. Detta beslut har fattats av avdelningschef Anna Clara Wittgren.

Remissvaret skickades till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementets den 21 maj 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 2144-2024:5

Departementets diarienummer: N2024/00248