Utdelning i våra konsortier

Kammarkollegiets konsortier har utdelningsdatum 15:e november, eller nästkommande affärsdag om 15:e november är en helgdag. Detta med ett undantag GIVA.

GIVA delar ut tre gånger per år, den 15:e april, augusti och december, eller nästkommande affärsdag. Prognoserna uppdateras löpande och är givetvis mer tillförlitliga ju längre in på året vi kommer. Pengarna finns vanligtvis på ert konto fem bankdagar efter utdelningsdatum.

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom bland annat diskretionär förvaltning och förvaltning av kapital i våra egna konsortier (fonder) för stora och små kunder inom stat och kyrka.

Utdelningar i våra konsortier

* I normalfallet används NAV vid senaste årsskifte som bas-NAV för att beräkna utdelningsprognos i procent. Om aktuellt datum infaller mellan årets (sista) ex-dag för utdelning och årsskiftet används i stället aktuellt NAV som bas.

Konsortiet GIVA de tre senaste utdelningarna

Utdelningsdatum

Utdelning per andel (SEK)

2024-04-15

31,46

2023-12-15

11,3

2023-08-15

16,88

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-26