Frågor och svar om resegaranti för reseaktörer

Här hittar du svar på vanliga frågor om resegaranti som dyker upp för dig som är reseaktör.

Hur anmäler jag min verksamhet?

Du anmäler din reseverksamhet till oss

När vi har fått in din anmälan prövar vi om du ska ordna med resegaranti och hur stor garanti du ska ordna med. Du ska anmäla din verksamhet till oss minst en gång om året, eller så fort dina uppgifter ändras.

Hur stor ska resegarantin vara?

Det lägsta beloppet för resegaranti är 50 000 kronor. Vi räknar ut storleken på din resegaranti när vi fått in din budget med förväntade resor under kommande 12 månader. Resegarantin ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas.

Så här räknar vi ut din resegaranti

Hur ordnar jag resegaranti?

Du kan ordna med resegaranti på olika sätt. Genom:

 • betalningsutfästelse från bank, försäkringsbolag eller kreditmarknadsbolag
 • försäkring hos försäkringsbolaget
 • deponerade medel hos oss eller kreditinstitut
 • annat liknande åtagande.

Du ska säkerställa att garantin kommer till oss i original. Kostnaden för garantin är en fråga mellan dig och den som utfärdar garantin.

Deponera medel hos oss

Mer information om betalningsutfästelser

Vad räknas som paketresa?

En paketresa består av minst två av följande resetjänster:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering*, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • Turisttjänst**, till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang.

En paketresa behöver alltså inte innehålla transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En paketresa behöver inte heller innehålla övernattning. Flygbiljett och hyrbil räknas även det, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Som paketresa räknas både färdiga paketresor som du erbjuder och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar.

*Om du exempelvis säljer en resa på nattåg med sovkupé räknas det som enbart en passagerartransport om syftet med resan endast är att resenären ska transportera sig från en plats till en annan. Om syftet däremot är en upplevelseresa räknas det som både en passagerartransport och inkvartering.

**Exempelvis räknas inte frukost eller bastu på ett hotell som en turisttjänst utan de ingår som delar av inkvarteringen.

Vad är ett sammanlänkat researrangemang?

Det blir ett sammanlänkat researrangemang* när en resenär erbjuds att köpa flera resetjänster med separata avtal (från en eller flera reseaktörer). Det här gäller under förutsättning att det första avtalet på något sätt underlättar för de andra köpen.

Det kan till exempel handla om att resenären har köpt en flygresa och får en länk till en biluthyrningsfirma eller ett erbjudande om hotellbokning i samband med köpet. Har resenären köpt den andra resetjänsten inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang.

I dessa fall är det den första reseaktören, som säljer flygresan och underlättar för de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

*Det här är inte samma sak som en paketresa.

Vilka kunder ska jag ordna med resegaranti för?

Du ska ordna med resegaranti oavsett om kunden är en privatperson eller en juridisk person.

Undantaget är om kunden (exempelvis ett företag eller en myndighet) har ett så kallat avtal om anordnande av affärsresor med dig. Läs mer i nästa utfällningsflik.

Finns det några undantag när jag inte behöver ordna med garanti?

Det finns undantag när du inte behöver ordna med resegaranti. Om den resa du planerar att erbjuda passar in under någon av de här punkterna nedan ska du inte anmäla just den resan till oss i samband med den årliga prövningen. Du behöver dock anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet för att vi ska bedöma om din verksamhet är garantipliktig eller uppfyller någon av undantagsbestämmelserna.

 1. Resa kortare än 24 timmar utan övernattning.
 2. Resa utan vinstsyfte, som är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer.
 3. Resa som bokas av en befintlig kund (exempelvis ett företag eller en myndighet) som redan har ett affärsreseavtal med er.

Behöver jag som är återförsäljare ordna med resegaranti?

Du behöver inte ordna med resegaranti om du säljer resor som är ihopsatta av en researrangör som är etablerad inom EES.

Om du däremot säljer resor som är ihopsatta av en researrangör utanför EES behöver du ordna med resegaranti eller säkerställa att researrangören har ordnat med resegaranti.

Behöver utländska arrangörer ordna med resegaranti?

Ja, oberoende var reseaktören är verksam ska det finnas en resegaranti som ska skydda samtliga resenärer inom EES.

 • Arrangörer utanför EES som riktar erbjudanden om paketresor till svenska resenärer ska ordna med en godkänd resegaranti.
 • Utländska arrangörer som är etablerade inom EES ska ordna med resegaranti i det land som de är etablerade i.

Hur gör jag om jag avsluta min reseverksamhet?

Om du har slutat erbjuda paketresor eller researrangemang ska du kontakta oss för att påbörja processen med att få tillbaka din garanti.

Skicka ett mejl till resegarantier@kammarkollegiet.se med följande uppgifter:

 • Datum när den sista resenären kom hem.
 • Om verksamheten tagits över av någon annan.
 • När du tog bort erbjudanden om resor på exempelvis din webbplats.

Så här ordnar du resegaranti

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-12