Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt produktutbud.

I Kapitalförvaltningens arbete är frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) en integrerad del av det dagliga arbetet i de aktivt förvaltade konsortierna. Vi väljer in och vi väljer bort bolag. Hållbarhet är fullt integrerat i investeringsprocessen vilket innebär att ansvaret ligger hos förvaltaren. För oss handlar ansvarsfulla investeringar om att generera god långsiktig avkastning genom att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. Vi tror att bolag med hållbara affärsmodeller, över tiden också kommer bra ut vad gäller miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Hållbar affärsidé, affärsmodell samt finansiell status

Kapitalförvaltningen tillhandahåller både aktiv och passiv förvaltning av tillgångsslagen aktier, traditionella ränteplaceringar och företagsobligationer. I den aktiva förvaltningen är fundamental analys av central betydelse, vilket innebär att varje bolag analyseras såväl från affärsidé, affärsmodell samt finansiell status som ”hållbar verksamhet” på sikt. Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys utan syftar enbart till att följa ett externt index. Arbetet med ansvarsfulla investeringar skiljer sig följaktligen åt beroende på förvaltningsmodell.

Undviker bolag som inte uppfyller våra krav

Arbetet med att välja innehav till våra konsortier sker i flera steg. I den passiva förvaltningen arbetar vi enbart med negativ screening, det vill säga vi undviker de bolag som inte uppfyller de uppsatta krav som beskrivs nedan. Den negativa screeningen ingår också i arbetet med den aktiva förvaltningen eftersom den först ”sorterar bort” icke tillåtna placeringsalternativ.

Kammarkollegiets konsortier väljer bort företag där huvudverksamheten finns inom kontroversiella branscher som alkohol, tobak, kommersiell spel­verksamhet, krigsmateriel, vapen, fossil energi och pornografi.

Vi investerar inte heller i företag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Ansvarsfulla investeringar. Negativ screening och hållbarhetsanalys av bolagen ingår i alla våra portföljer. 

*Hållbarhetsanalys av bolagen sker enbart i de aktiva portföljerna där fundamental analys av bolag är en del av investeringsstrategin.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Ladda ner vår policy för ansvarsfulla investeringar Pdf, 544.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
Telefon: 08-700 06 61

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-18