Årlig anmälan av reseverksamhet

Varje år ska reseaktörer lämna in uppgifter till Kammarkollegiet om sin reseverksamhet. När ni fått ett mejl av oss lämnar ni in uppgifterna via vår e-tjänst.

Det är viktig att ni inväntar vårt mejl. Där får ni det diarienummer för årets anmälan som ni måste ni skriva in i e-tjänsten för att kunna skicka in ärendet.

Förbered anmälan

Förbered dig innan du går in i e-tjänsten genom att ta fram de uppgifter som du behöver lämna till oss.

I e-tjänsten ställer vi bland annat frågor om:

  • Er verksamhet.
  • Hur prognosen ser ut framåt.
  • Hur utfallet blev under föregående period.
  • Antal resenärer per månad.
  • Resornas kostnad.
  • Hur mycket resenärer betalar innan avresa och vid hur många tillfällen.

Om du har olika resor och betalningar kommer du behöva fylla i flera prognoser (tidigare kallad budget) och flera utfall (tidigare kallad budgetuppföljning). Du ska inte lämna in de blanketter vi haft tidigare utan fylla i alla uppgifterna i e-tjänsten.

Min sida

Du som skickat in anmälan kan logga in på Min sida för att se anmälan och eventuella bilagor.

Saknar du svensk e-legitimation?

Om du inte kan logga in i e-tjänsten kan du i stället ladda ner och fylla i våra blanketter.

Anmälningsblankett för resegaranti Pdf, 157.7 kB.

Budget för din reseverksamhet Pdf, 240.4 kB.

Budgetuppföljning Pdf, 189.2 kB.

Skriv ut och skriv under blanketten för hand på heder och samvete. Skanna in och skicka tillsammans med eventuella bilagor till: resegarantier@kammarkollegiet.se

Eller skicka med post till:

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Felaktig eller utebliven resegaranti leder till sanktionsavgift

Om du inte ordnar med garanti eller inte meddelar oss om ändrade förutsättningar måste du betala en sanktionsavgift. Exempel på ändrade förutsättningar som du är skyldig att anmäla kan vara att du tror att du kommer att sälja fler resor än du tidigare informerat oss om.

Beloppet för sanktionsavgifter ligger mellan 5 000 kronor och 10 miljoner kronor, baserat på er omsättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-18