Anmäl ändrade förutsättningar

Så fort er försäljning ser ut att öka måste ni anmäla det till oss.

Så fort er försäljning ser ut att öka måste ni anmäla det till oss.

Du är enligt lag skyldig att meddela oss om ändrade förutsättningar eftersom dina inlämnade uppgifter ligger till grund för vårt beslut om hur stor resegaranti du behöver ordna.

Det är din skyldighet att se till att du har en tillräckligt stor resegaranti och du får inte ta emot betalningar för paketresor om din resegaranti inte täcker samtliga betalningar som du tagit emot från dina resenärer.

Om du märker att du börjar sälja för mer än vad du tidigare har uppgett måste du därför anmäla det till Kammarkollegiet. Ändrade förutsättningar kan också vara att du börjar få in betalningar tidigare än du anmält till oss. Du lämnar uppgifterna om ändrade förutsättningar på heder och samvete (det vill säga under straffansvar) så det är viktigt även av den anledningen att du är noga med att uppgifterna är korrekta.

För att säkerställa att din resegaranti är tillräcklig kan du även innan du fått ett nytt beslut från oss utöka den garanti du redan ordnat, till exempel genom att deponera medel hos oss. Du kan också avvakta med att ta emot betalningar för de tillkomna resorna till dess att du ordnat en högre resegaranti.

Om du inte anmäler ändrade förutsättningar utan dröjsmål till oss kan vi ta ut en sanktionsavgift om det visat sig att er resegaranti inte har varit tillräcklig.

Gör så här

1. Fyll i budget

Fyll i en blankett med er nya budget/prognos, men nu med förväntad ökad försäljning av kommande resor och arrangemang.

Budget för din reseverksamhet, blankett Pdf, 240.4 kB.

2. Skicka in ifylld blankett

Skriv ut och skriv under blanketten för hand på heder och samvete. Skanna in och skicka tillsammans med eventuella bilagor till: resegarantier@kammarkollegiet.se

Eller skicka med post till:

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Felaktig eller utebliven resegaranti leder till sanktionsavgift

Om du inte ordnar med garanti eller inte meddelar oss om ändrade förutsättningar måste du betala en sanktionsavgift. Exempel på ändrade förutsättningar som du är skyldig att anmäla kan vara att du tror att du kommer att sälja fler resor än du tidigare informerat oss om.

Beloppet för sanktionsavgifter ligger mellan 5 000 kronor och 10 miljoner kronor, baserat på er omsättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-07-04