Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på förslagen i den remitterade rapporten.

Detta yttrande har beslutats av t.f. avdelningschefen Anette Schierbeck efter föredragning av juristen Karin Bergh och skickades till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet-departementet den 8 mars 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2847-2024

Departementets diarienummer: LI2023/02459