• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling (SOU 2023:102)

Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling (SOU 2023:102)

Remissvar över SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling.

Kammarkollegiet har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inte några synpunkter på det remitterade föreslaget.

Detta remissvar har beslutats av chefen för avdelningen för kapitalförvaltning Katarina Ahlstedt. Föredragande har varit juristen Karl Eckberg.

Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 6 maj 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1686-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/00123