Åtgärder för en bättre
bostadsförsörjning

Remissvar gällande promemorian Åtgärder för en bättre
bostadsförsörjning

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen.

I detta ärende har avdelningschefen Elisabeth Hammar beslutat och verksjuristen Jennie Bergling varit föredragande. Remissvaret skickades till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 6 februari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-630-2024

Departementets diarienummer: LI2024/00083