Remissvar Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för
offentlig verksamhet (SOU 2023:45)

Remissvar gällande Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för
offentlig verksamhet.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga
synpunkter på SOU 2023:45.

Detta beslut har fattats av HR-chef Helén Björkman och skickades till Finansdepartementet den 6 februari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 13304-2023

Departementets diarienummer: Fi 2023/02375