Narkotikautredningen - Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus(SOU 2024:62)

Remissyttrande från Arvsfonden gällande Narkotikautredningen - Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus.

Arvsfondsdelegationen tackar för möjligheten att lämna synpunkter på utredningen.

Arvsfondsdelegationen är positiv till att mer resurser tillsätts för det viktiga arbetet med att bekämpa konsekvenserna av att använda narkotika och minska den skada som användningen av narkotika har på hela samhället.

Arvsfondsdelegationen avstår från att yttra sig mer specifikt om de enskilda förslagen.

Detta yttrande har beslutats av Arvsfondsdelegationen efter föredragning av advokatfiskal Linda Fröström och skickades till Socialdepartementet den 12 mars 2024.

Allmänna arvsfondens diarienummer: ADEL 114-2024

Socialdepartementets diarienummer: S2024/000085