Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023:52

Remissvar gällande Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52).

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen.

I detta ärende har avdelningschefen Elisabeth Hammar beslutat och verksjuristen Jennie Bergling varit föredragande. Det skickades till Socialdepartementet den 13 december 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-11620-2023

Departementets diarienummer: S2023/02576