• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

Remissvar gällande promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01).

Kammarkollegiet tillstyrker promemorians förslag.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit juristen Karin Bergh. Det skickades till Finansdepartementet den 2 januari 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-13972-2023

Departementets diarienummer: Fi2023/00880