Remissvar (SOU 2022:8)
Rätt och rimligt för statligt anställda

Kammarkollegiet stödjer förslagen i utredningen. Avseende kapitel 6, prövningen av vissa arbetsrättsliga åtgärder för professorer, avstår Kammarkollegiet dock från att yttra sig.

Detta beslut har fattats av HR-chef Helén Björkman och skickades till Finansdepartementet den 2022-09-21. Föredragande har varit HR-specialist Victoria Karlsson Wigren.

Kammarkollegiets diarienummer: 4193-2022

Departementets diarienummer: Fi2022/01388