Förslag till förordning om elstöd till företag (KN2023/02353)

Remissvar gällande Förslag till förordning om elstöd till företag (KN2023/02353).

Kammarkollegiet har tagit del av förslag till förordning om elstöd till företag. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Remissvaret beslutades av ekonomichef Martin Sundelius efter föredragning av verksjuristen Tomas Gustavsson och skickades till Klimat- och näringslivsdepartementet 1 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2620-2023

Departementets diarienummer: KN2023/02353