Statlig ersättning för narkolepsi

Sedan juli 2016 har vi uppdraget att pröva rätten till statlig ersättning för personer som insjuknat i narkolepsi till följd av vaccin mot svininfluensa.

Läkemedelsskador ersätts i första hand genom Läkemedelsförsäkringen. Läkemedlet Pandemrix som användes som vaccin mot svininfluensan ingår där. Den försäkringen har vissa ekonomiska begränsningar, bland annat ett tak för hur mycket ersättning som kan delas ut, max 150 miljoner kronor. Riksdagen har därför beslutat om att drabbade ska kunna söka om en statlig ersättning när Läkemedelsförsäkringen nått sitt tak.

Information om hur ansökan går till på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompensation från samhället

Den så kallade svininfluensan utvecklades 2009 till en pandemi och efter en omfattande vaccinationskampanj i Sverige vaccinerade sig 60 procent av befolkningen mot influensaviruset. Det visade sig sedan att vaccinet Pandemrix kunde leda till narkolepsi. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som kan få allvarliga följder.

Den ekonomiska ersättningen är ett sätt för samhället att ta ansvar för att pandemivaccinationen drabbade enskilda individer negativt. Även om ersättningen inte är ett skadestånd så ska ersättningen motsvara de belopp som följer av skadeståndslagen om ersättning för personskada.

Kammarkollegiet prövar din rätt till den statliga ersättningen

Om du vill ansöka om den statliga ersättningen gör du det hos Läkemedels­försäkringen. De kontaktar oss i ett nästa steg och vi prövar om du har rätt till den statliga ersättningen. Vi kontaktar dig så att du kan komplettera din ansökan innan vi börjar handläggningen av ärendet.

Så här ser processen ut hos oss om du väljer att söka om en statlig ersättning

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13