Registrering av trossamfund

Kammarkollegiet har i uppdrag att pröva ansökningar om registrering av trossamfund.

I vårt uppdrag ingår även att kontrollera att samfundet uppfyller de villkor som krävs för registrering.

Kammarkollegiet bedömer

  • Om trossamfundet har stadgar med ändamålet att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst.
  • Att trossamfundet har en styrelse eller motsvarande organ.
  • Att samfundets namn går att särskilja från andras verksamheter och att det inte heller strider mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.

Vårt beslut om registrering innebär inte att vi tar ställning till trossamfundets verksamhet eller att samfundet är formellt godkänt av svenska staten.

Kammarkollegiet utfärdar även föreskrifter för registrering av trossamfund.

Vill du registrera ert trossamfund?

Med en registrering skyddar du trossamfundets namn och trossamfundet får ett nytt organisationsnummer.

Ansök om att registrera trossamfund

Du kan även ansöka om att få hjälp med att ta in medlemsavgifter via skattesedeln. Det gör du hos Kulturdepartementet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-06