Resegarantier

Vår uppgift inom resegarantier består i att vi godkänner garantier som reseaktörer är skyldiga att ordna. Om en resa ställs in eller avbryts för att reseaktören blivit insolvent.

Det här gör Kammarkollegiet

Alla reseaktörer måste ordna med resegaranti om resorna de erbjuder är garantipliktiga enligt resegarantilagen. Syftet med resegarantilagen är att skydda resenärer ekonomiskt vid inställda och avbrutna resor när en reseaktör blir insolvent.

Vårt uppdrag om resegarantier består av att

  • Besluta om skyldigheten att ordna med garanti.
  • Godkänna garantier som reseaktörer är skyldiga att ordna.
  • Besluta om ersättning om resan ställs in eller avbryts för att reseaktören har blivit insolvent.
  • Utöva tillsyn över att lagstiftningen följs.
  • Publicera uppgifter om vilka reseaktörer som har ordnat resegaranti och fullgjort sin skyldighet enligt resegarantilagen.

Om resegarantilagen

Paketresor och så kallade sammanlänkade arrangemang regleras i två olika lagstiftningar: paketreselagen och resegarantilagen.

Resegarantilagen, som vi på Kammarkollegiet har tillsyn över, innebär att reseaktörer som säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till oss.

Om paketreselagen

Konsumentverket har tillsyn över paketreselagen. I lagen definieras vad en paketresa och ett sammanlänkat researrangemang är.

I paketreselagen regleras även andra skyldigheter som arrangörer och återförsäljare har gentemot resenärer.

Lagen innebär bland annat

  • Krav på den information som researrangörer och återförsäljare måste ge resenärer innan paketresor bokas.
  • Delat ansvar mellan återförsäljare och arrangör vilket innebär att återförsäljare i vissa fall måste träda in i arrangörers ställe för att fullgöra avtal gentemot resenär.
  • Krav vid behov av sjukvård.
  • Krav på att assistera resenärer om de får problem på sin resa.

Har du frågor som rör paketreselagen?

Kontakta Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om paketreselagen, hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på om din reseaktör har ordnat med resegaranti

Innan du bokar en resa rekommenderar vi att du tar reda på om om din reseaktör har ordnat med en resegaranti som säkerställer att du blir ersatt i händelse av insolvens.

Hitta reseaktörer som har resegaranti

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-12