Resegarantier

Vår uppgift inom resegarantier består i att vi godkänner garantier som reseaktörer är skyldiga att ordna. Om en resa ställs in eller avbryts för att reseaktören blivit insolvent.

Det här gör Kammarkollegiet

Alla som säljer eller marknadsför resor måste ha en resegaranti om resorna är garantipliktiga enligt resegarantilagen. Syftet med lagen är att skydda resenärerna om aktören blir insolvent.

Vårt uppdrag om resegarantier består av att

  • Besluta om skyldigheten att ordna med garanti.
  • Godkänna garantier som reseaktörer är skyldiga att ordna.
  • Besluta om ersättning om resan ställs in eller avbryts för att reseaktören har blivit insolvent.
  • Utöva tillsyn över att lagstiftningen följs.
  • Publicera uppgifter om vilka reseaktörer som har ordnat resegaranti (att de fullgjort sin skyldighet enligt resegarantilagen).

Om resegarantilagen

Paketresor och så kallade sammanlänkade arrangemang regleras i två olika lagstiftningar: paketreselagen och resegarantilagen.

Resegarantilagen, som vi på Kammarkollegiet ansvarar för, innebär att reseaktörer som säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till oss.

Om paketreselagen

Konsumentverket ansvarar för paketreselagen. I lagen definieras vad en paketresa och ett sammanlänkat researrangemang är.

I paketreselagen regleras även andra skyldigheter som du som arrangör eller återförsäljare har gentemot dina resenärer.

Lagen innebär bland annat

  • Krav på den information som researrangören och återförsäljaren måste ge resenären innan paketresan bokas.
  • Delat ansvar mellan återförsäljare och arrangör vilket innebär att återförsäljaren i vissa fall måste träda in i arrangörens ställe för att fullgöra avtalet gentemot resenären.
  • Krav vid behov av sjukvård.
  • Krav på att assistera resenären om denne får problem på sin resa.

Har du frågor som rör paketreselagen?

Kontakta Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om paketreselagen, hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Your Europe Logotyp
Help us improve

Ta reda på om din reseaktör har ordnat med resegaranti

Innan du bokar en resa rekommenderar vi att du tar reda på om om din reseaktör har ordnat med en resegaranti som säkerställer att du blir ersatt i händelse av insolvens.

Hitta reseaktörer som har resegaranti Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-06