Inkassoverksamhet för statliga fordringar

Kammarkollegiets uppdrag är att tillhandahålla tjänster för indrivning av såväl civil- som offentligrättsliga fordringar liksom juridisk kompetens avseende tvistiga fordringar.

Kammarkollegiet har cirka 130 uppdragsgivare och verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Våra tjänster regleras i separata avtal med respektive myndighet. Det kan handla om rutinmässiga krav på betalningar men även tjänster som kräver kvalificerad juridisk kompetens. Vi hanterar hela indrivningsprocessen och sköter kontakterna med den betalningsskyldige och kan även företräda uppdragsgivaren i domstol.

Våra vanligaste tjänster

  • Skicka inkassobrev.
  • Hantera amorteringsplaner.
  • Ansöka om betalningsföreläggande och verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.

Våra vanligaste fordringar att bevaka är fakturafordringar, återkrav (till exempel av lönegarantimedel och projektbidrag) och sanktionsavgifter. Uppdragen är generellt mer komplicerade än typiska ärenden i inkassobranschen och ställer därför krav på goda kunskaper om statliga myndigheters verksamhet.

Vill du anlita vår fordringsbevakning?

Vi har över femtio års erfarenhet av inkassoverksamhet inom staten. Det har gett oss gedigen kunskap om statsförvaltningen och de särskilda villkor vi lyder under.

Våra jurister har lång erfarenhet av att driva domstolsprocesser i de fall fordringar bestrids.

Anlita våra inkassotjänster

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-10