Värdebevis omfattas inte av resegarantin

Värdebevis som researrangörer erbjuder till sina kunder vid inställda resor istället för återbetalning i pengar omfattas inte av reseföretagets resegaranti. Resenärer som har valt värdebevis istället för återbetalning bör snarast använda det för att boka en ny resa.

I spåren av pandemiutbrottet, myndighetsbeslut och reserestriktioner har researrangörer tvingats att ställa in bokade paketresor. Resenärer har rätt till återbetalning vid inställda resor enligt paketreselagen. Researrangörer vill ibland erbjuda resenärer olika typer av värdebevis, till exempel voucher, presentkort eller liknande, istället för återbetalning i pengar. Sådana värdebevis utgör ett tillgodohavande som resenären kan utnyttja enligt de villkor som researrangören ställt.

Värdebevis bör snarast användas för att boka en ny paketresa

Värdebevis som researrangörer erbjuder till sina kunder vid inställda resor istället för återbetalning i pengar omfattas inte av reseföretagets resegaranti. Detta beror på att värdebevis inte är något paketreseavtal utan endast ett tillgodohavande. En förutsättning för att den ställda resegarantin ska tas i anspråk är att paketreseavtalet inte fullgörs till följd av att arrangören blir insolvent eller går i konkurs.

Eftersom värdebeviset inte utgör ett paketreseavtal har resenären mot bakgrund av lagens utformning inte rätt till ersättning ur resegarantin med stöd av värdebeviset. Det är först när värdebeviset används för att boka en ny paketresa som ett paketreseavtal uppstår. Det krävs alltså att resenären aktivt använder värdebeviset för att ett paketreseavtal ska komma till stånd. Om det nya paketreseavtalet inte fullgörs till följd av researrangörens insolvens eller konkurs kommer den nya resan att omfattas av den ställda resegarantin.

Värdebevis kan bli värdelösa vid eventuell konkurs

Om researrangören blir insolvent eller går i konkurs och värdebeviset inte använts för att boka en ny paketresa blir värdebeviset en så kallad oprioriterad fordran i konkursboet. Fordran är en del av konkursboet och ska anmälas till konkursförvaltaren. Chansen att få tillbaka pengar ur ett konkursbo är dock liten. Oprioriterade fordringar får sällan någon utdelning i konkursen. Detta innebär att värdebevis kan bli värdelösa vid en konkurs.

Att tänka på

Om din paketresa är inställd på grund av pandemin eller myndighetsbeslut bör du undersöka möjligheterna att boka om resan till ett senare datum. Om du väljer eller redan har valt värdebevis istället för återbetalning bör du snarast använda det för att boka en ny resa.

På Konsumentverkets webbplats Hallå konsument finns mer information om vad som gäller om din resa ställs in eller avbryts på grund av att företaget har gått i konkurs Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-31