Kammarkollegiets uppdrag kring statsbidrag

Vi har i uppdrag av regeringen att administrera och betala ut statsbidrag. Det är regeringen och Regeringskansliet som beslutar om dessa bidrag.

I vår uppgift ingår även att kontrollera formalia kring ansökningar, rekvisitioner och återrapporteringar från organisationer som söker och som fått bidrag.

Uppgiften beskrivs i vårt regleringsbrev och i andra regeringsbeslut.

Blanketter

På Regeringskansliets hemsida hittar du blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering.

Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka blanketter till Kammarkollegiet

Blanketterna ska skrivas under, scannas och mejlas till bidrag@kammarkollegiet.se

Återbetalning

Du betalar tillbaka bidrag till vårt bankgiro 5052-5781.

Ange alltid diarienumret i regeringens beslut och projektets titel.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-03-06